Welcome to Takhliprachasan School

       โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอตาคลี มีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🔹ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
🔹เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ
🔴ให้นักเรียนมารายงานตัวและเลือกแผนการเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
และมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (ลงทะเบียนเวลา 07.30-08.00 น.)
⛔️หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
See MoreSee Less

Comment on Facebook

กรณี นักเรียน สำรอง

🔹ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
🔹เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั่วไป และความสามารถพิเศษ
🔴ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
และมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (ลงทะเบียนเวลา 07.30-08.00 น.)
⛔️หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
See MoreSee Less

Comment on Facebook

กรณี นักเรียน สำรอง

แล้วนักเรียนสำรองต้องไปรายงานตัววันที่29พร้อมกันไหมคะ

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

Comment on Facebook

กรณี นักเรียน สำรอง

ผลสอบนักเรียนม.1เมื่อวานออกเวลาหรอค่ะ

ขอให้พี่ๆสอบติดทุกคนเลยนะคะสู้ๆ✌🏿

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

Photos from ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์’s post See MoreSee Less

🔺ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
🔹 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ผู้เข้าสอบเข้าแถวบริเวณโดมหน้าหอประชุม เวลา 07.45 น. รับฟังคำชี้แจงเรื่องการสอบ เวลา 08.00 น.
2. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
3. ใช้ปากกาและดินสอ B2 ในการทำข้อสอบ
4. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ อนุญาต ให้นำนาฬิกาธรรมดาเข้าห้องสอบ(เฉพาะที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
5. มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น อนุญาตให้ออกห้องสอบหลังเวลาผ่านไป 45 นาที
6. ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7. โรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่าย ณ โรงอาหารของโรงเรียน
See MoreSee Less

Load more

จำนวนนักเรียน (อัพเดท 28-02-2566)

0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์- ศุกร์ : 08:00 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
110 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Phone : (+66) 056 262 369
Fax : (+66) 056 261 158
E-mail : saraban@takhli.ac.th

กลุ่มบริหารวิชาการ

089-961-6966

กลุ่มบริหารงบประมาณ

089-961-6962

กลุ่มบริหารงานบุคคล

089-961-6961

กลุ่มบริหารทั่วไป

061-268-1515