Welcome to

       โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอตาคลี มีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
รับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อ่านต่อSee Less

1 week ago

รับสมัครนักเรียน ม 1 ม.4 
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ประเภท นักเรียนทั่วไป
และ ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัคร 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.takhli.ac.th
 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
2. กรอกใบสมัครพร้อมพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 
3. แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-262369 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสามารถทักได้ทางข้อความเพจ https://www.facebook.com/AcademicTPImage attachmentImage attachment

รับสมัครนักเรียน ม 1 ม.4
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท นักเรียนทั่วไป
และ ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.takhli.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2. กรอกใบสมัครพร้อมพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
3. แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-262369 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสามารถทักได้ทางข้อความเพจ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อ่านต่อSee Less

1 week ago

Comment on Facebook 1630995423845973_2964114890534013

ธไนศวรรย์ ใจทาน.

ธไนศวรรย์ ใจทาน.

PS Siwaporn

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จัดกิจกรรมครูดีผู้สร้างสรรค์สังคมไทย
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ Smart Program ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

คำชี้แจงสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุม โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

2. ให้นักเรียนมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โดยแต่งกายชุดนักเรียน
2. ให้นักเรียนมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
อ่านต่อSee Less

1 week ago

รับสมัครนักเรียน ม 1 ม.4
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท นักเรียนทั่วไป
และ ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.takhli.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2. กรอกใบสมัครพร้อมพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
3. แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-262369 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสามารถทักได้ทางข้อความเพจ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อ่านต่อSee Less

1 week ago

รับสมัครนักเรียน ม 1 ม.4 
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ประเภท นักเรียนทั่วไป
และ ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัคร 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.takhli.ac.th
 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
2. กรอกใบสมัครพร้อมพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 
3. แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-262369 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสามารถทักได้ทางข้อความเพจ https://www.facebook.com/AcademicTPImage attachmentImage attachment

Comment on Facebook 484180088300670_4084794911572485

Gam Usmn

Warisara Bunpong

วิภาวรรณ์ อิ่มเทศ

Nissawara น้ำฝน

น้ําฝน ปล้องทอง

Aom Aiyarin

วรวุฒิ ปิติการ Worakarn Pitikarn

Tee Teerasak

takhli.ac.th/web/เอกสารรับสมัครนักเรียน/

นร.ที่มารายตัววันนี้มาครบไหมครับ

Ok

กรอกข้อมูลแล้วค่อยพิมพ์ หรือพิมพ์ใบสมัคร แล้วมากรอกด้วยปากกาทีหลังครับ 😅

View more comments

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (ฉบับแก้ไข)
………………………………………
ตามที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้ประกาศผลการสอบคัดผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไปแล้วนั้น

มีข้อผิดพลาดในการประมวลผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (SMART-Com)

จึงขอยกเลิก บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในประกาศฉบับเดิม

และใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข) แทน
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (ฉบับแก้ไข)
………………………………………
 ตามที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้ประกาศผลการสอบคัดผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไปแล้วนั้น      

 มีข้อผิดพลาดในการประมวลผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (SMART-Com) 

จึงขอยกเลิก บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในประกาศฉบับเดิม

และใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข) แทนImage attachmentImage attachment

Comment on Facebook 484180088300670_4076273635757946

ที่แรกเหนน้องเขาตัวจิงผิดพลาดแบบไหนเปนสำรองคับ

สงสารเด็ก อยู่ ๆ ที่ไม่มีรายชื่อเลย ก็เข้ามา แล้ว ลำดับก็สลับห่าง และ หลุดไปเลย เด็ก ๆ ดีใจไปแล้ว และเสียใจในเวลาใกล้เคียงกัน

ชัวร์แล้วนะคะ

ชัวหรอคะ

งงมากอันเเรกยังติดสำรองเเต่คราวนี้ไม่ติดอะไรเลย เจริญหรอกนะ

View more comments

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
แจ้งยกเลิกประกาศ ผลเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1

ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เนื่องจากมีการประมวลผล ผิดพลาด
อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลใหม่

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบต่อไป
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook 484180088300670_4076055809113062

คือสองอย่างเลยครับ

ไนซ์ ซี่

รู้ผลเมื่อไรคะ

รอผลค่ะ

สอบเข้าเรียนเมื่อไรเปิดรับสมัครค่ะ ม.1

น้องๆก็อย่าพึ่งตื่นตะหนกกันนะครับ ใจเย็นๆรอฟังผลกันอีกทีนะครับ

อ่าวววว Kawalee Klawkasattakon

เด็กๆดีใจกันไปแล้วค่ะ

เด็กๆดีใจไปแล้วคะ

รู้ผลเมื่อไหร่คะ​ เด็กดีใจกันไปแล้วค่ะครู

เด็กๆ ดีใจกันไปแล้วค่ะ

ทราบผลตอนไหนคะ

ไช่หรือป่าวคับ

อันนี้หมายถึงเเค่ห้องสมาทคอมใช่ไหมคะ

Oa Kanlaya

View more comments

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

คำชี้แจงสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

2. ให้นักเรียนมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

คำชี้แจงสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
1. ให้นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

2. ให้นักเรียนมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์
อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook 484180088300670_4075867719131871

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ แจ้งยกเลิกประกาศ ผลเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการประมวลผล ผิดพลาด อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบต่อไป

เก่งมาก ยอดเยี่ยมเลย พ่อจะฉลองเมื่อไรโทรมาบอกเ้วยนะ

นี่คือictใช่ไหมครับ

คือว่าจากชื่อด.ญ.สลิลทิพย์ ขัดทะขันเป็นด.ช.อ่ะค่ะ😅??

วันที่7จงซันมีสอบปลายภาคค่ะ

View more comments

เว็บไซต์แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

018238
Users Today : 23
Users Yesterday : 74
Users This Month : 2176
Users This Year : 7758
Total Users : 18238
Your IP Address : 3.227.235.183

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
วันนี้ก็มีข่าวสารดีดีมาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบ✨ จากคุณครูนทีนั่นเองค่า 💞🌷🖍Image attachment

วันนี้ก็มีข่าวสารดีดีมาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบ✨ จากคุณครูนทีนั่นเองค่า 💞🌷🖍 อ่านต่อSee Less

2 weeks ago

และ และ และ แล้วก็มาถึงวันที่ต้องโบกมือลาาา ~ 🖐🏻-💞
[ ตำแหน่งคณะสภานักเรียนปี 2563 ]

ในช่วงระยะเวลา ( หนึ่งเทอม💥)

พวกเราขอขอบคุณโรงเรียนและคณะครู ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาทำงานเพื่อโรงเรียน พวกเราขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เชื่อใจเลือกเราเข้ามาทำงานเพื่อทุกคน
แพรทองขอขอบคุณเพื่อนๆคณะสภานักเรียนและสารวัตร และเพื่อนๆทุกคน ที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตมาตลอด ที่ช่วยกันทำทุกงานอย่างเต็มที่ และให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่เราก็ทำมันสำเร็จแล้ว!!

มิตรภาพของพวกเรามันคือที่สุดแล้ว 🖐🏻

และเหนือสิ่งอื่นใด ถ้าบางสิ่งบางอย่างพวกเราได้ทำผิดพลาดไป พวกเราน้อมรับ และยอมรับผิดในทุกๆสิ่ง พวกเราต้องขอโทษอย่างจริงใจ พวกเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาด เพื่อเติบโตไปเป็นคนที่ดีขึ้น อย่างแน่นอนค่ะ
#พรรคกลางวัน
#สภาซ่าท้ากึ๋น
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago

Comment on Facebook 1525895697609772

น้องๆเก่งกันมากครับ เป็นอีกหนึ่งตำนานของสภานักเรียนต.ป.❤️

สุดยอดครับสภาแก๊งนี้

เธอจะเป็นแรงบันดาลใจ ส่งพลังไปให้ใครต่อใครอีกหลายคน ที่อยากช่วยพัฒนาสังคมเล็กๆ ของเราให้น่าอยู่ ขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา

ขอบคุณลูกๆ สภาทุกคนที่สร้างสรรค์งานดีๆให้กับลูกเทาแดง ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าพวกเรามีคุณภาพ ลูกๆ สภาในแต่ละรุ่นของตาคลีประชาสรรค์ทุกรุ่นสร้างสรรค์ผลงานจากรุ่นสู่รุ่น

ลูกๆทุกคนเก่งมากจ้า

View more comments

ประกาศ🌈

   ✨เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทำการเรียนการสอนเป็นวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 📝 
จึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวรวมกันที่ TP HALL ⭐️ 

ซึ่งจะมีกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการโชว์ศักยภาพ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ 💐❤️

ประกาศ🌈

✨เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทำการเรียนการสอนเป็นวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 📝
จึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวรวมกันที่ TP HALL ⭐️

ซึ่งจะมีกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการโชว์ศักยภาพ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ 💐❤️
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago

กลับมาอีกครั้ง !!

กลับมาอีกครั้ง !!กลับมาอีกครั้ง ‼️ กับข่าวสารดีๆ ในโรงเรียนเรา
เนื่องจากว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีกิจกรรมดีๆ
ให้นักเรียนได้ร่วมครับตามโปสเตอร์เลยครับ🎨

💥 ในวันพุธที่ 24 – พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564
☀️ ช่วงพักกลางวันม.ต้น ม.ปลาย ที่ The Art​ Gallery

[ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกๆคน ]
มาร่วมกิจกรรมและ มาถ่ายรูปกับแกลลอรี่ใหม่
มีภาพต่างๆ ให้ชมมากมาย อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเดินชมด้วยกันเยอะๆนะครับ 💞🌷
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago

รูปภาพจากโพสต์ของ The Art Gallery T.P.Relax อ่านต่อSee Less

4 weeks ago

จำนวนนักเรียน (อัพเดท 31-07-2563)

0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์- ศุกร์ : 08:00 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
110 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Phone : (+66) 056 262 369
Fax : (+66) 056 261 158
E-mail : school.tp@hotmail.com

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start