Welcome to Takhliprachasan School

       โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอตาคลี มีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
อ่านต่อSee Less

17 hours ago

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 เต็มรูปแบบ ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ on-site
ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

3 days ago

นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

3 days ago

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับครู,บุคลากรและนักเรียน ภายในโรงเรียนฯ เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

3 days ago

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
โดยมีท่านผู้อำนวยการสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะรองผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ นักเรียนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานคือ นางสาวอนุตตรีย์ เขตจัตุรัส ชั้น ม.6/8 ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

6 days ago

Comment on Facebook

ขอชื่นชมน้องแพรทอง น้องเก่งมากๆ เลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้องได้ไปต่อในระดับภาค และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานอันทรงเกียรตินี้ค่ะ ❤❤❤👍👍👍

รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

1 week ago

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
🔷เนื่องจากในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นม.1-3 ฉีดวัคซีน
🔴 แจ้งหยุดการเรียนการสอน *เฉพาะนักเรียนชั้นม.1-3 
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564

🔷เนื่องจากในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นม.1-3 ฉีดวัคซีน
🔴 แจ้งหยุดการเรียนการสอน *เฉพาะนักเรียนชั้นม.1-3
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago
📣โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กำหนดจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่อง
🔺 หากสถานการณ์คลี่คลายและสามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

📣โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กำหนดจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่อง
🔺 หากสถานการณ์คลี่คลายและสามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago
📣📣ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#การแต่งการชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

📣📣ประกาศโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อSee Less

1 month ago
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เตรียมตัวฉีดวัคซีน ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ณ โรงพยาบาลตาคลี

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
ให้มาเวลา 14.20น. 

หมายเหตุ :  เนื่องจากวัคซีนมาตามจำนวนนักเรียนที่จองครั้งแรก จึงต้องรอการสละสิทธิจากตัวจริง

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เตรียมตัวฉีดวัคซีน ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ณ โรงพยาบาลตาคลี

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
ให้มาเวลา 14.20น.

หมายเหตุ : เนื่องจากวัคซีนมาตามจำนวนนักเรียนที่จองครั้งแรก จึงต้องรอการสละสิทธิจากตัวจริง
อ่านต่อSee Less

2 months ago
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เตรียมตัวฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
ณ โรงพยาบาลตาคลี

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เตรียมตัวฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
ณ โรงพยาบาลตาคลี
อ่านต่อSee Less

2 months ago

Comment on Facebook

นักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 เตรียมรับวัคซีน วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลตาคลี ตามเวลาที่กำหนดไว้ (ขอให้นักเรียนมาตรงตามเวลานัดหมายของแต่ละห้อง)

เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นม 6 
จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
ณ โรงพยาบาลตาคลี 
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 
เวลา 13:00 น ถึง 15:00 น 
ทางโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้นม.6 ดังนี้

เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นม 6
จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ณ โรงพยาบาลตาคลี
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
เวลา 13:00 น ถึง 15:00 น
ทางโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้นม.6 ดังนี้
อ่านต่อSee Less

2 months ago

เว็บไซต์แนะนำ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
มาแล้วค่าาาา🤩 กับกิจกรรม “ T.P.Market SS2” 🛒💗

มาแล้วค่าาาา🤩 กับกิจกรรม “ T.P.Market SS2” 🛒💗 อ่านต่อSee Less

2 days ago

Comment on Facebook

เยี่ยมเลย

จ่ายเงินทาฃไหนคะ😅 จะเตรียมเงิน

กำหนดการสวดอภิธรรมศพ และฌาปนกิจศพ
นางสาวณิชากร ทัศนีย์คติ (แป้ง)
• วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 64 เวลา 19:30 น. สวดพระอภิธรรม
• วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ วัดถ้ำผาสุขใจ 
(กำหนดการฌาปนกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

กำหนดการสวดอภิธรรมศพ และฌาปนกิจศพ
นางสาวณิชากร ทัศนีย์คติ (แป้ง)
• วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 64 เวลา 19:30 น. สวดพระอภิธรรม
• วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ วัดถ้ำผาสุขใจ
(กำหนดการฌาปนกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
อ่านต่อSee Less

1 week ago

Comment on Facebook

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแป้งด้วยค่ะ😢

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ

สภานักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
และนักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
ต่อการจากไปของ
นางสาวณิชากร ทัศนีย์คติ (แป้ง)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ด้วยรักและอาลัย

สภานักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
และนักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
ต่อการจากไปของ
นางสาวณิชากร ทัศนีย์คติ (แป้ง)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ด้วยรักและอาลัย
อ่านต่อSee Less

1 week ago

Comment on Facebook

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ

ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

เสียใจด้วยน่ะค่ะ

เสียใจด้วยนะค่ะ

เสียใจด้วยค่ะ

เสียใจด้วยค่ะ

สืยใจด้วยค่ะ

เสียใจด้วยนะค่ะ

เสียใจด้วยคะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแป้งนะคะ

เสียใจด้วยค่ะ

เสียใจด้วยนะคะ

เสียใจด้วยนะค่ะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะ

เสียใจด้วยนะค่ะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

เสียใจ​ด้วย​ค่ะ​

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะ

เสียใจด้วยคะ

View more comments

รูปภาพจากโพสต์ของ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ่านต่อSee Less

2 weeks ago
TP | Dek65’ พรุ่งนี้เรามีนัดกันน้าาา 📮🌷
⏰ ( เวลา 18:20-20:30 น. )
ใช้ระบบ meet อย่าลืมกันนะทุกคนน 🪄
https://meet.google.com/ojc-jwmv-qqr
// เอ๊ะๆๆ และกิจกรรมนี้ยังมี line open chat 💡!
เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปคุยและสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาลัยได้อีกด้วยย ~Image attachmentImage attachment

TP | Dek65’ พรุ่งนี้เรามีนัดกันน้าาา 📮🌷
⏰ ( เวลา 18:20-20:30 น. )
ใช้ระบบ meet อย่าลืมกันนะทุกคนน 🪄
meet.google.com/ojc-jwmv-qqr
// เอ๊ะๆๆ และกิจกรรมนี้ยังมี line open chat 💡!
เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปคุยและสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาลัยได้อีกด้วยย ~
อ่านต่อSee Less

3 weeks ago

จำนวนนักเรียน (อัพเดท 27-10-2564)

0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์- ศุกร์ : 08:00 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
110 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Phone : (+66) 056 262 369
Fax : (+66) 056 261 158
E-mail : school.tp@hotmail.com