ติดต่อเรา

ที่อยู่

110 หมู่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์

+66-5626-2369

โทรสาร

+66-5626-1158

E-mail

school.tp@hotmail.com

แผนผังสถานศึกษา

สังคมออนไลน์ - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์