งานเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงครูที่ปรึกษา

Q&A ปรึกษาปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานโปรแกรมเยี่ยมบ้าน

แนบไฟล์ภาพเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2566

รายชื่อห้องเรียนที่สรุปผลเยี่ยมบ้านนักเรียน สำหรับส่ง สพม.นว ประจำปี 1/2566

คู่มือครู : https://drive.google.com/file/d/1AiriXvQtBE92MX7pQmuvh78DcCiDGOzE/view?usp=sharing
คลิปแนะนำเบื้องต้น : https://youtu.be/jJL06Alx3Qg