งานเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงครูที่ปรึกษา

  • อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล 1/2566
  • หมายเหตุ : ข้อมูล SDQ EQ คัดกรองนักเรียน รู้จักนักเรียนรายบุคคล กำหนดให้แล้วเสร็จ หยุดรับข้อมูลในวันที่ 15 ต.ค. 2566

แนบไฟล์ภาพเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2566

  • อยู่ระหว่างประมวลผล 1/2566 เพื่อทำเบิกค่าน้ำมัน
  • หมายเหตุ : รูปเยี่ยมบ้าน หยุดรับภาพเยี่ยมบ้าน วันที่ 15 ต.ค. 2566

Q&A ปรึกษาปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานโปรแกรมเยี่ยมบ้าน

รายชื่อห้องเรียนที่สรุปผลเยี่ยมบ้านนักเรียน สำหรับส่ง สพม.นว ประจำปี 1/2566

คู่มือครู : https://drive.google.com/file/d/1AiriXvQtBE92MX7pQmuvh78DcCiDGOzE/view?usp=sharing
คลิปแนะนำเบื้องต้น : https://youtu.be/jJL06Alx3Qg