เอกสารงานบุคคล

แจ้งครูทุกท่าน สืบเนื่องจาก สพม.แจ้งว่า ระบบเริ่มเปิดให้สามารถดำเนินการได้แล้ว
คุณครูสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล SDQ+ EQ+ เยี่ยมบ้าน+ ข้อมูลคัดกรอก ได้ที่

เว็บไซต์ระบบ : https://demo-cct.thaieduforall.org/
คู่มือครู : https://drive.google.com/file/d/1AiriXvQtBE92MX7pQmuvh78DcCiDGOzE/view?usp=sharing
คลิปแนะนำเบื้องต้น : https://youtu.be/jJL06Alx3Qg
เอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1GPNQtRU5pHMgi7I88wNlhHt0PlbS1JB2?usp=sharing